O NAMA

Dru?tvo SAVA-ROL d.o.o., specijalizirani proizvo?a? gumiranih valjaka, djeluje jo? od 1992. godine, prvo kao poduze?e ROL-INVEST d.o.o. da bi 2000. godine ulaskom u sustav Poslovne skupine SAVA, Kranj nastavilo djelovati pod dana?njim imenom.

Intenzivan razvoj oslonjen na mati?nu proizvodnju u Kranju, te gumene smjese najpoznatijih europskih proizvo?a?a, kao i dugogodi?nje iskustvo jamstvo su sigurnosti, kvalitete i dugog vijeka trajanja gumiranih valjaka koji svoju primjenu nalaze na raznim strojevima u grafi?koj, metalnoj i metaloprera?iva?koj, tekstilnoj, ko?arskoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji, drvnoj i industriji namje?taja, replica montblanc te u preradi plasti?nih masa. Stalnim tehnolo?kim pobolj?anjima i uvo?enjem novih materijala kontinuirano pratimo sve ve?e zahtjeve koji se postavljaju pred gumirane valjke u strojevima visoke tehnologije na?ih partnera.

U ponudi proizvoda SAVA-ROL-a su i visoko kvalitetne replica u boat offsetne gume za sve vrste tiskarskih strojeva proizvo?a?a SAVA - Program Print, Kranj.

NOVO U PONUDI

Gumeno-tehni?ki proizvodi Rubena A.S.

opis.hr